Disclaimer

Hoewel de informatie die Procado verstrekt op deze site afkomstig is uit betrouwbare bronnen, kan voor de juistheid en volledigheid niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
 

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin garandeert Procado dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Voor de inhoud van de informatie van sites die naar deze site verwijzen en die niet door Procado worden onderhouden, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 
Verantwoordelijkheid

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie op deze site. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen over het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnamevrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoelt in art.15 van de Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

 
Privacy

Procado vindt het uiterst belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Procado conformeert zich daarom aan de Wet Persoonsregistratie. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke acties (bijvoorbeeld schadeherstel) betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.